Sunday, January 1, 2012

Lyrics of Bhojanam Seyya Vaarungo

Lyrics of Bhojanam Seyya Vaarungo
(This song is a song meant to invite the bride groom's party for lunch.)
Raagam: Mayamalavagowla

போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ, ராஜ
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
ராஜ போஜனம் செய்ய வாருங்கோ

மீனாக்ஷி சுந்தரேச கல்யாண மண்டபத்தில்
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
மீனாக்ஷி சுந்தரேச கல்யாண மண்டபத்தில்
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ


சித்திரமான, நவ சித்திரமான
கல்யாண மண்டபத்தில்
வித விதமாகவே வாழைகள் கட்டி
வெட்டி வேர் கொழுந்து தோரணங்களும்
மாட்டிய கூடமும், பவழ ஸ்தம்பவும்
பச்சை மரகதங்கள், தல கதி செய்களும்,
முத்து முத்தாகவே நுனி வாழைகளும்,
பசும் பொன்னால் செய்த பஞ்ச பாத்ரங்களும்
பன்னீர் ஜலத்துடன் உத்ஹிரனியுமே ,
முத்து முத்தாகவே முன்னே தெளிக்க
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
ராஜ போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
மும்மூர்த்தி சகல தேவர்களும் கூட,
அன்னம், பார்வதி, ஆதி பரா சக்தி,
அருந்ததி, இந்த்ராணி, அகல்யா, கௌசல்யா ,
திரௌபதி, சீதா, தாரா, மண்டோதரி ,
இந்திரா தேவி, ரம்பை, திலோத்தமை,
கந்தர்வ பத்தினி, கின்னர தேவி ,
அஷ்ட திக் பாலகர்கள் பாரியாள் உடனே,
சப்த மகா முனி ரிஷி பத்தினிகளும்,
பந்தடித்தார் போல் பட்டுக்கள் கட்டி,
கச்சை மெட்டுக்கள் கொள்ளு கொள்ளுவென,
பசும் பொன் தட்டிலே பாயசங்கள் எடுத்து,
பரிந்து பரிந்து பரிமாறிட வந்தார்

போஜனம் செய்ய வாருங்கோ, ராஜ
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
மீனாக்ஷி சுந்தரேச கல்யாண மண்டபத்தில்
போஜனம் செய்ய வாருங்கோ
செய்ய வாருங்கோ
செய்ய வாருங்கோ


English Verse:

Bhojanam Cheyya varungo
Bhojanam Cheyya varungo, Raja
Bhojanam cheyya varungo

Meenakshi Sundaresa kalyani Mandapathil,
Bhojanam cheyya varungo (2)

Chithramana, nava chithramana,
Kalyana Mandapathil,
Vidha vidhamagave vazhaigal katti,
Vetti ver kozhundu thoranangalum,
Maattiya koodamum, pavazha sthambhavum,
Pachai maragathangal, thala gathi cheygalum,
Muthu muthana nuni vazhaigalum,
Pasum ponnal cheytha Pancha pathrangalum,
Panneer jalathudan udharaniyume,
Muthu muthagave munne thelikka

Mummurthi Sakala devargal kooda,
Annam Parvathi Aadhi Para Shakthi,
Arundathi, indrani Agalya Kousalya,
Draupadhi, Sita, Thara Mandodhari,
Indira devi, Rambhai thilothamai,
Gandharwa pathni, kinnara devi,
Ashta dik palakar baaryal udane,
Saptha mahu muni rishi pathinigalum,
Pandhu adithar pol pattukkal katti,
Gejjai mettukkal gollu gollu vena,
Pasum pon thattile payasangal eduthu,
Parindu praindu parimarida vandhar


Bhojanam seiya vaarungo...(Welcome to partake of a feast)

Poritcha kuzhambu (vegetable sambhar made with coconutand roasted dals),
Pusinikkai sambhar (White pumpkin sambar),
Vendaikkai morkadhi ( fried Okra/ladies finger-coconut sour curd dish),
Vengaya sambar (small red madras onion sambhar),
Vaikku miga rasikum milagu jeera rasam (black pepper-cumin appetizer soup which will wake your mouth),
Madhuramaai irukum mysore rasamum (rasam made with a lot of powdered spices and coconut),
Paruppugal sertha paneer rasamum (Paneer is a special edible perfumed ingredient with unique scent, used in south indian marraiges, not be mistaken for the namesake cheese),
Venduvorkelaam veppan poo rasamum (fried neem flower rasam),
Kudikka miga rusikkum kottu rasamum ( tempered simple rasam made with red chillies,tastes delicious),
Soorya udhayampol seerum appalam ( papad that blooms like the rising sun in oil),
Sukla udhayyam pol jevv arisi karuvadam ( sun dried fryums that look like rising moon),
Akkara vadisal ( Iyengar sweet preparation with jaggery),
Sakkarai pongal (sweet made with riceand jaggery),
Sojji vadaiyudan (semolina vadai),
Nallaennai vadaiyum (vadai fried in sesame oil),
Thayir vadaiyum ( fried vadai soaked in tempered curd),
Paal poligalum ( dal and jaggery in a flat bread soaked in milk),
Anarasam adhirasam (jaggery and rice fried sweet),
Padir peniyudan ( sweet made of maida in the shape offine vermicelli),
Semiya halwa (vermicilli semisolid cake),
Jilebi ( fried sweet made of ground urad dal and soaked in sugar syrup),
Laddo (sweet made of besan flour and sugar syrup),
muthu muthai irukkum munthiri laadoo ( spherical sweet made of cashews)
rumyamai irukum rava ladoo (sweet semolina spherical sweets),
besha irukum besari ladoo (another sweet preparation),
Mysore pagudan ( square sweet made of besan flour sugar and clarified butter),
burfiyum serthu (coconut and sugar squares),

Bhojanam seiya vaarungo...raaja...Bhojanam seiya vaarungo

Porikani vargangal (Fruits and berries),
Pachai nadam pazham (special type of fruit...I guess),
Then kadali pazhamum ( this is a commonly available banana) ,
Sevvazhai pazhamum (red banana),
Nenthiram pazhathudan (unripe plaintains ,the long variety),
Maambazha dhinusugal (varieties of mango),
Pala pazhathudan (jackfruit),
Annasi pazhamum (pineapple),
aadai parimalikkum aadai thayir vennai thangamal serthu (curd with butter and cream not removed),
Bagaalabathu (curd rice),
pala dhinusaana chithra annagalum (varieties of mixed rice preparations),
ranjithamagiya Inji oorugai ( ginger pickle),
vedukkena kadikum maavadu oorugai ( baby mango pickle that is crisp to bite),
pandiyil parimaarinaar (this is what they served at the feast),
paarthu parimaarinaar ( they served with a lot of attention to detail)...

Bhojanam seiya vaarungo

English Meaning for the Lyrics of Bhojanam Seyya Vaarungo

Please come to take your meals,
Please come to take your royal meals.

In the picturesque marriage hall,
Different types of Banana plants are erected,
All round Khus roots have been tied,
The hall is shining with gem studded pillars.
The floors have been paved with green emeralds,
And very, very pretty Banana leaves have been spread,
And by its side is the water pot made by pure Gold,
And in it is kept the scented rose water with a sacred spoon,
And from it water is sprinkled drop by drop

All the devas including the Sacred trinity have assembled there,
And dressed with pretty well made up silk Saris,
And with anklets making jingling sounds,
Food is being served with care and love,
By Goddess Annapurni, Parvatrhi and Adhi Parashakthi,
Arundathi, Indrani, Ahalya, Kousalya,
Panchali, Sitha, Tara, Mandodhari,
The queen of Indra, Rambha, Thilothama,
The kinner devi, the wives of Gandharwas,
Along the wives of the eight guardians,
And with the wives of the seven great sages

10 comments:

 1. Hi Vijay, thanks for posting the lyrics of this song. My grand mother who is no more used to sing this and my mom was thrilled to get a copy of this song from your site.


  Best wishes
  Shobha

  ReplyDelete
 2. Thank you very much.

  ReplyDelete
 3. Very nice. But in Tamil full song is not available. If its in Tamil we can enjoy the song more.

  ReplyDelete
 4. Nice one. The Tamil song is not in shape. Please fulltamil song may be published so that we can enjoy it more.

  ReplyDelete
 5. Plese we need the lyrics (full song) in Tamil

  ReplyDelete
 6. Thanks a lot...so usefull

  ReplyDelete
 7. Those asking for the song's recital may look up Sudha Raghunathan or Bombay Sisters in YouTube with the title of the song. The politically correct Tamil version says vaarungal instead of vaarungo.

  ReplyDelete